Cale wojsko chrześcian, usławszy trupami swojemi pole walki, pierzcha w rozprzężeniu.
Tymczasem zaś, siłę zbrojną, przeciw wtargnieniu w kraje Wielkiego Xięztwa, wystawili najśpieszniej, która, posuwając się za lewy brzeg Niemna, zwiększać się musiała, przystąpieniem Rusinów do wspólnej obrony, tak, ze wszystkie nadzieje Lwa, (1) Kronika ręk.
189 te mowy wiele wrażenia na umyśle królewskim zrobiły i kazały jąć się średniej drogi, to jest: nie naruszając obowiązków względem Papieża, zerwać z Krzyżakami przyjaźń, do czego tysiączne powody lada dzień znaleśdź można było.183 przyiętego wyznania i nie znajdował ucieczki, spokojnemu sumnieniu, wzdychającemu do anielskiej doskonałości, tylko pod mniszem odzieniem, w ustroni od świata i jego pokus.Wskutek czego, Nogaj Han Tatarski, wysłał posłów swoich Tehiczaha, Kolłubuga i Essimonta do Xiążąt Lwa, Mścislawa i Włodzimierza, z oznajmieniem, aby gotowi byli wojować Litwę, ponieważ, zważywszy ich częste zażalenia na ten naród, idzie dopiero wojsko mnogie z wodzem Mamajem, na jego ukaranie.Znajdujemy niejakiś powod do domysłu, że Wielki Xiąże Germund, sam się znajdował w tej wyprawie, towarzyszony przez Semigallskich pan-.Widząc się oni tą odmówką obrażonymi, i podobno w duchu niechętnie za Krzyżaków, do boju występujący, poczęli szemrzeć i zmówili się na zemstę, przy pierwszem zdarzeniu; byli bowiem w liczbie niemałej, spędzeni przez Burharda.Zapewne i dawniej wiedziano po części o tem, i dawniej usiłowania robiono, do zdobycia tego runa złotego ( 2 lecz ogloszenia kobiet z torunia twierdze nadniemnowe, a szczególnie Bisseny, na górze Palemona położony zamek, osłaniały to miejsce; waleczność Litwinów i zawzięta obrona, w takiem zdarzeniu, znane były Niemcom;.695 rum sanctorum non impedientes pro suo posse studiosius promouerent.Ludu zdatnego do obrony było w Pullen cztery tysiące; zapewne dwa razy tyle kobiet, dzieci i starców liczyć można; sławny przeto ten stos pogrzebny zarazem pochłonąć musiał najmniej dwanaście tysięcy ludzi.673 Ordino pracnominato tenere conseverunt, ita.54 rożytnych Greków, Agrypejami zwanych, zapewne resztka mieszkańców starożytnej części świata, zalanej przez Ocean Spokojny, której rozbitki, z części Ameryki północno-zachodniej, na wyspach Oceanu i w części Azyi północno-wschodniej, zachowały to plemie rodzaju ludzkiego, znajome w dziejach Azyatyckich, pod imieniem Mogołów.Źródła się stały już obfitszemi: znajduje się przeto wiele drobiazgowych wypadkow, garsoniera ogłoszenia towarzyskie małego w rzeczy samej znaczenia, lecz w wykładzie szczegółowym dziejów, koniecznie miejsce mieć powinnych; mimo przeto uprzykrzonych opisów po opisach wojen i napadów cząstkowych, wydarzeń bardzo podobnych do siebie, musiałem je zatrzymać i oddadź.Autor pisma historycznego w roku 1857 wyszłego w Wilnie u Pana.425 kiedy Mendog królewska dostojność przyjął, nie ubliżał tej darowiznie, mającej swój skutek otrzymać po śmierci Towciwiły, jego samego, jako dożywotnika zostawił przy posiadaniu tego udziału.
W nocnej porze podszedł pod Junigedę i wysadził lud na brzeg, który ubiegł przedmieście dolne tej warowni, wcale niespodzianie, tak, że niemało ludzi wycięto i siedmdziesiąt ośmiu jeńców zabrano, budowle spalono.Wojsiełk przeto nic nie poczynając; gdy cci wyprawy, już był spełniony, powracał do Litwy, tymczasem odebrał rozkaz od ojca swojego, aby powojował ziemie Łuckie, w celu wynagrodzenia wojowników do wyprawy użytych.463 Szlecera (1 chociaż wiedział, że Szlecer był tylko w tem miejscu (2) echem Kojałowicza, autora z krytyki ogołoconego, mającego pod ręka Roczniki Oliwskie, z których przytacza powieść o zamordowaniu pana swego; lecz dodaje, że najdawniejsze kroniki są, za synowstwem (5 chociaż,.Vlricus Comes de Vltimis, Rvdolfus Comes de Habchesburch.964 ale zamek Nowogródzki, nigdy wziętym nie był jeszcze i warownie jego dziś w szczątkach pozostaie, przypominają jednę z największych twierdz litewskich."Prawo to, mówi dziejopis Rossyjski Karamzin, polegało na pewnej władzy cywilnej i wojskowej, połączonej z niektóremi dochodami do niej przywiązanemi (1.Próżne były ofiarowanie okupu.Biorę na siebie i przyrzekam wyjednać u Ojca Świętego i Cesarza, potrzebne ku temu formalności.Poczet Mocarzy, panujących w krajach, mających wpływ na rzeczy Litewskie, od początku wieku xiii, do końca panowania Gedymina.Nadanie Cesarza Fryderyka Krzyżakom, iII O czasie chrzstu i koronacyi Mendoga.
268 wincya Pruska Pojesania, ulegać nie chciała Krzyżakom, byli tam bowiem liczni pankowie krajowi, którym trudno było zarazem wydrzeć ich obszerne posiadłości.W dziejopisach, z których poczerpnęliśmy do tego wypadku wiadomości, miejsce bitwy nie jest z pewnością oznaczone; wszelako Albert Stadeński, i za nim Arndt.

[L_RANDNUM-10-999]